خلق فرصت در لحظه

وبلاگ بانک تجارت را دنبال کنید و

و مطلب جدید مرا  با موضوع رهبری در سازمان ، ارزیابی کنید .

 

وبلاگ نویسی به بهانه ی مختلف

بتازگی برای وبلاگ بانک تجارت ، یعنی بانکی که در آن کار می کنم مطلب می نویسم .. از شما دعوت می کنم مطالبم را در این  وبلاگ دنبال کنید . مطلب آخر در خصوص نقش متصدیان تلرینگ در میزان رضایت مشتریان و دستیابی به موفقیت در جذب حداکثری مشتریان است …

اینجا بخوانید