دعوت به سفر

به بهانه نزدیکی روز جهانی گردشگری می خواهم از دوستان اهل سفر دعوت کنم پنج مقصدی را که فکر میکنند نباید از دست داد به دیگران معرفی کنند.  روز جهانی گردشگری هر ساله در کشورهای مختلف جشن گرفته می شود  ایران نیز برنامه های ویژه ای برای این روز که مصادف با پنج مهرماه است ، درنظر می گیرد .

امیدوارم با توسعه صنعت گردشگری ، روزی این صنعت جای نفت و صادرات نفتی را بگیرد و کشور متمول ما را که غنی از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی است ، به جایگاه اصلی اش برساند. این امر به یک عزم عمومی نیازمند است .

Happy World Tourism Day

 

در جهان همه ساله ،  بیست و هفتم سپتامبر  را تحت عنوان روز جهانی جهانگردی ، گرامی میدارند .. امسال هم مصر در روز جهانی جهانگردی ، متولی  موضوع ارتباط فرهنگ هاست . اما ایران و ایرانیان چه سهمی در گردشگری جهانی دارند ؟ هر سال فهرست کشورهایی که ایرانیان را در سفر گردشگری محدود و محدودتر می کنند بیشتر و بیشتر ، طویل تر و جهانگردی برای ایرانیان مبدل به آرزویی دست نیافتنی و پرهزینه می شود … با این حال این روز را به همه ی گردشگران ایرانی که سختی های بسیار این کار را متحمل می شوند برای گشودن راهی تازه بسوی فرهنگ ، تمدن ، تاریخ و طبیعت در جهان ، تبریک می گویم و آرزو می کنم که یک روز تبعیض های بین المللی در خصوص جهانگردان ایرانی به پایان برسد .