پایانی بر تندروی اسلامی

 

کشتن شیخ نمر و فاجعه ی نیجریه و شیخ زکزاکی بخوبی نشان میدهد دولت عربستان بسیار نومید است

 شکست در یمن ، سوریه ، عراق ، حتی افغانستان و پاکستان و ریال هایی که به بهانه ی هیچ فقط بکار بستند برای تفرقه ی بیشتر ، فاصله ی بیشتر ، در بسیاری از کشورهای جهان اهل تسنن و شیعیان بعنوان بزرگترین گروه های اسلام گرا با هم زندگی می کنند قبول دارم فراخور شرایط سیاسی حاکم حقوق متفاوتی دارند اما هرگز فرهنگ حاکم بر زندگی این مردمان ، آنها را بسوی نابود کردن یکدیگر هدایت نمی کند …امیدوارم روزی ارتباط وهابیت و فروش نفت و گاز ، وهابیت و خرید اسلحه قطع شود …

تروریسمی بنام داعش

متاسفانه جامع شناس نیستم ، فقط اندکی در حد بضاعت مطالعه می کنم .. وقتی رفتار تروریست های داعش را خوب نگاه می کنم بیش از راهزنان مذهب و حتی متجاوزان به ناموس آنها را تروریست های اقتصادی می بینم … در هر کشوری که شروع بکار می کنند اول می روند سراغ بخش هایی که مربوط به مزیت اقتصادی آن کشور است … سوریه که عمده ی درآمدش از صنعت توریسم حاصل می شد شاهد فروریختن و نابودی اکثر اماکن گردشگری و مذهبی بود ، سوریه حداقل پنج سال زمان نیاز دارد که آنچه از بین رفته را برگرداند ..از آنها گذشته کارخانه های نابود شده ، زمین های کشاورزی که البته روزی سوریه را صادرکننده اقلام کشاورزی به سایر کشورها می کرده همه و همه از بین رفته اند … تعداد آدمهایی که کشته شده اند بسیار زیاد است اما از آن بدتر تعداد آدمهایی است که از فقر اگر هم نمیرند زندگی رقت باری خواهند داشت .. در عراق فورا رفتند سراغ پالایشگاه تولید سوخت .. مزارع و نخلستان ها را آنش زدند ، اماکن تاریخی را از کلیسا گرفته تا بقعه … نابود کردند و در واقع قصد اصلی شان نابودی قطب اصلی جذب گردشگر است … داعش یک تروریسم تمام عیار و برنامه ریزی شده اقتصادی است … اگر جنگ در هر یک از این کشورها برسر دموکراسی یا تندروی مذهبی بود اصلا نیازی نبود که شاهرگ های سرزمینی که بعداز فتح قرار است آب و نان عاید داعشی ها کند از بین برود … سرنوشت تلخ اقتصادی عراق ، سوریه و در روزهای آینده کشورهای دیگر منطقه ، همان سرنوشت بی ثبات افغانستان و سرنوشت منفعل پاکستان است … هر جا اقتصاد نابود شود ، همه چیز متوقف می شود یا حداقل کند تر از گذشته ، پیش خواهد رفت …