وقتی به دنیا می آیی

روز تولد برای اکثر آدم ها یک روز خاص محسوب می شود … اغلب کسانی هستند که مرا مورد لطف قرار می دهند و این روز را از یاد نمی برند اما گاهی متعجب می شوم از کسانیکه مدتها با من قطع رابطه می کنند اما هر سال روز تولدم را از یاد نمی برند … خلاصه این دوستان هم ژانری هستند دوست داشتنی !!!

روز تولد برای زن شاعر پیشه ای مثل من شبیه مهمترین روز زندگی است هرچند که سی و یک ساله باشم اما بازهم گرفتن پیامک یا شنیدن صدای دوستانم حس خوبی در من بوجود می آورد …

و در آخر اینکه هر سال روز تولد برای من یک نغمه ی خاص به همراه دارد .. امسال از شنیدن صدای یک غریبه بسیار بسیار لذت بردم غریبه ای از سرزمین تاریخ و فلسفه ….. تولدتان هر روز ی از سال است مبارک باشد