دعوت به سفر

به بهانه نزدیکی روز جهانی گردشگری می خواهم از دوستان اهل سفر دعوت کنم پنج مقصدی را که فکر میکنند نباید از دست داد به دیگران معرفی کنند.  روز جهانی گردشگری هر ساله در کشورهای مختلف جشن گرفته می شود  ایران نیز برنامه های ویژه ای برای این روز که مصادف با پنج مهرماه است ، درنظر می گیرد .

امیدوارم با توسعه صنعت گردشگری ، روزی این صنعت جای نفت و صادرات نفتی را بگیرد و کشور متمول ما را که غنی از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی است ، به جایگاه اصلی اش برساند. این امر به یک عزم عمومی نیازمند است .

ناپولیتانا در سالونیکی

در رستورانی منتظر ناپولیتانا ، نشسته بودم ، کنج میدانی باستانی در سالونیکی ، گارسون آمد و هنوز هم بهت زده بود که زنی با شالی آفتابگردانی در این نقطه از شهر چه می کند ! پرسید اهل کجایید ؟ گفتم ایران !!! گفت آه ایران ، شما جواب همه ی دنیا را یکجا دادید ، براوو …. این اولین باری بود که بعد از مدتها از اینکه می گفتم ایرانی هستم بیشتر لذت می بردم …
پینوشت : ناپولیتانا نام یک پاستاست خدای نکرده فکر بدی نکنید !!!!

در پس پینوشت : سالونیکی یکی از شهرهای یونان است .

برای تویی که نمی شناسمت

به صدای مرموز تو که می رسم رنج هایی که مردم کشورت به مردم کشورم تحمیل کردند را از یاد می برم .. دلم تو را و مردمت را نمی بخشد اما روحم در برابر هنر تسلیم می شود !!!

این است که هرچه سرزنشم می کنند که چنین است و چنان .. من هیچ نمیشنوم جز نوای سحرانگیز تو و آن موسیقی ات که صدای موج دریا و سرسختی صخره ها را در من زنده می کند …

حالا بگو با این رویارویی تاریخی و آن رنج بشری که تا سالها گریبان مردمم را رها نمیکند چه کنم ؟ صدای تو را فراموش کنم ؟ روحم را برنده اعلام کنم یا قلبم را … با پدری و پدرانی که نبودند و رفتند چه کنم در برابر جادوی کلماتت ؟؟؟؟ این منصفانه نیست که تو مرا وادار کنی که بین روحم و قلبم یکی را انتخاب کنم باور کن این منصفانه نیست ….